TỦ RƯỢU PHÒNG KHÁCH 1 CÁNH GK8801TR1-1

 12,630,000