TỦ RƯỢU 4 CÁNH TÂN CỔ ĐIỂN NHẬP KHẨU GK8801TR4

 27,100,000