TỦ GIÀY NHẬP KHẨU 3325TG

 9,450,000

Kích thước
750*420*1105 mm

Chất liệu
Gỗ hồ đào, sơn Lacker 7 lớp