SOFA NÂU BÒ HIỆN ĐẠI 3 BĂNG GÓC TRÁI 9191B-SF

 38,900,000

Kích thước
3650*1960 mm