SOFA NÂU BÒ HIỆN ĐẠI 2 BĂNG GÓC PHẢI MÃ 9194B-SF

 36,800,000

Kích thước
2950*1960 mm