SOFA DA HIỆN ĐẠI PHÒNG KHÁCH 6918SF

 45,000,000

Kích thước
3400*1900 mm