Giường ngủ (1m8x2m) màu trắng French White H8802AL

 17,600,000

Kích thước
2240 × 2200 × 1635 cm