BỘ SOFA TÂN CỔ ĐIỂN ĐẮT GIÁ NHẤT VIỆT NAM – THE DIAMOND KING