BỘ SOFA CAO CẤP BẰNG DA HIỆN ĐẠI ÊM ÁI 3334SF

 70,650,000

Kích thước băng 1
1200*960*960 mm

Kích thước băng 3
3730*960*960 mm