Bàn trang điểm cô dâu màu trắng French White H8801C

 13,500,000

Kích thước
1200 × 498 × 1800 cm