Bàn trà vuông phong cách Pháp G8801BV

 6,250,000

Kích thước
700 × 700 × 606 cm