BÀN TRÀ CHÂN THOÁNG PHÒNG KHÁCH GK8801BT1.4

 9,200,000